ŘÍJNOVÝ VÝŠLAP DO LUBOJAT - 3. A 4. ROČNÍK

21.10.2019 08:10
Už několikátý rok připravujeme pro žáky 1. stupně projekt Letem světem okolím Bílovce, který je zaměřen na poznávání zajímavých míst v okolí naší školy. V letošním roce se týká dětí 3. a 4. roč. Využili jsme krásného teplého podzimního počasí a vyrazili údolím Nivy podél Jamníku navštívit naše odloučené pracoviště v Lubojatech. Cestou jsme poznávali přírodniny, sbírali houby, zdolávali přírodní překážky a pozorovali změny v přírodě. Výšlap jsme si náramně užili a už se těšíme na další výpravy za poznáním. 
Děkujeme p. uč. Broskevičové z Lubojat za srdečné přivítání, přípravu ohně na opékání buřtů a poskytnutí sportoviště na fotbálek.
 
Za žáky 3. a 4. ročníku Mgr. M. Jarošová a Mgr. H. Opálková