Reciitační soutěž

16.03.2016 16:34

Ve středu 16. 3. se žák 10. r. Tomáš Štibrocha zúčastnil okrskového kola recitační soutěže, které probíhalo v prostorách ZŠ Komenského v Bílovci.

Tomáš přednesl báseň českého spisovatele, básníka a překladatele Vítězslava Nezvala –  Hopsavé říkadlo. Výběr přednášené básně respektoval volbu Tomáše, z různorodé nabídky si zvolil právě toto říkadlo.
 

Děkujeme Tomášovi za jeho ochotu recitační soutěže se zúčastnit, za jeho snahu a nebojácnost vůči novému prostředí. Rodičům pak za podporu a spolupráci při Tomášově účasti v soutěži v rámci nejstarší věkové kategorie žáků základních škol v Bílovci.  Sladké ocenění bude čekat Tomáše ve škole.

V.Wolf Kvitová