PUZZLE

23.04.2018 20:00

Ve středu 18. dubna 2018 se v prostorách naší školy konala soutěž v rychlostním skládání puzzle. Cílovou skupinou byli žáci ve věku od 7 – 10 let. Do mimoškolní akce se zapojilo celkem 27 žáků – 16 žáků – ŠD, 11 žáků – Wolkerova.

Cílem této akce bylo naučit žáky ovládat své soutěživé chování, utvářet zdravé sebevědomí, rozvíjet estetické cítění.

Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup stolové hry Puzzle, na odměny pro soutěžící a výherce. Celá mimoškolní akce proběhla ve svižném tempu. Akci pokládám za velmi úspěšnou.

Chci poděkovat městu Bílovec za finanční podporu při realizaci tohoto projektu, bez dotací z města by daný projekt nebylo možné uskutečnit.

                                                              Mgr. Jarmila Šloffová