PUZZLE

08.02.2016 19:45

Dne 27. ledna proběhla na ZŠ Wolkerova soutěž ve skládání puzzle. Akce se konala za fïnanční podpory města.

Zúčastnilo se 22 dětí, které soutěžily ve dvojicích. První místo získala dvojice Naděžda Ferencová a Jakub Máša,

druhé místo Adam Mičulek a Jaroslav Maňásek, třetí místo obsadili žáci Veronika Abíková a Damian Kudrátek.

Děkujeme tímto městu za možnou realizaci této akce.

Za ZŠ Wolkerova Mgr. Iva Bzonková