PUŠKINŮV PAMÁTNÍK aneb JAZYKÁŘI OPĚT BODOVALI

16.04.2018 09:21

Nezapomenutelný kulturní zážitek a velký úspěch zaznamenaly Gabriela Beranová

(9. A) a Veronika Gebauerová (9. B) 6. dubna 2018 v sále bohumínského kina, kde se konalo krajské kolo soutěžní přehlídky ARS POETICA Puškinův památník – prezentace ruské kultury formou recitace nebo zpěvu. Děvčata soutěžila se dvěma písněmi v kategorii hudební projev, ve které se hodnotil zpěv a správná výslovnost textu v ruském jazyce. Po všech předvedených vystoupeních na velmi vysoké úrovni měla porota nelehký úkol - vybrat vítěze. Naše děvčata předvedla na pódiu skvělý výkon a vyzpívala si úžasné 2. místo. Děvčatům děkuji za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřeji. Velmi mě potěšila a dodávám, že pro mě byly JEDNIČKY!

Poděkování patří také p. uč. A. Pilichové za spolupráci na hudební přípravě.

Mgr. Marcela Bittnerová