Projektový den PODZIM

24.10.2019 11:32

V úterý 22. října jsme měli ve škole projektový den. První vyučovací hodinu jsme si povídali u obrázků – ilustrací Josefa Lady. Vyjmenovali jsme si a napsali znaky podzimního období, tvořili myšlenkovou mapu, společně si přečetli pohádku O skřítku Podzimníčkovi. Po přestávce jsme se vydali pozorovat krásy podzimní přírody – ranní mlhu, keř červených šípků, zbarvené listí na stromech i pod nimi, kaštany, černé bobulky ptačího zobu… Někteří z nás si vyzkoušeli práci s mapou a kompasem. Na Střelnici jsme posbírali kaštany a pak s nimi házeli na cíl, proběhli se kolem hřiště a malinko si zasportovali. Taky jsme společně venku posvačili a vnímali zvuky, vůni i krásu podzimní přírody. Nasbírané listy jsme po návratu do školy použili pro jejich výtvarné zpracování.My, děti mladších ročníků, jsme měly na závěr dne připraveny omalovánky s podzimní tematikou, starší spolužáci písemně hodnotili celý projektový den. Počasí bylo nádherně slunečné a naše reakce dokazovaly, že se nám projektový den líbil.        Za spokojené žáky S. Smolová