Projektové vyčování ke Dni Země – Záchranná stanice v Bartošovicích

28.04.2022 10:18

Ve středu 20. 4. 2022 jsme k příležitosti Dne Země vyrazili do zámku v Bartošovicích, kde se nachází záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Program Živá příroda na dosah trval 90 minut a probíhal v areálu střediska. Na úvod nás průvodce seznámil s programy a projekty stanice a také ukázal vnitřní prostory stanice s prezentací o flóře a fauně Poodří. Záhy následovala prohlídka venkovní expozice živých zvířat, šlo cca 30 druhů, s výkladem o jejich biologii, etologii a ochraně. Program byl poučný, ale i zábavný, byl zaměřený na prožitek žáka, posluchače. Záchranná stanice je přístupná veřejnosti. Žáci i učitelé ZŠW vřele její návštěvu doporučují. I když jsme měli ten den dosti sychrané počasí, prohlídka stála za to. Při cestování autobusem i vlakem jsme si procvičili znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy i mezilidských vztahů – chování v dopravních prostředcích – slušné, správné, především ale bezpečné. Podpora ochrany životního prostředí a naší planety Země se dotýká všech živých tvorů, važme si života v různých formách a rozmanitostech. 

Na závěr tedy můžeme dodat: „Buďme ohleduplní k přírodě a nemysleme jen na sebe, budeme překvapeni výsledkem.“

L. Výtisková, J. Šloffová