PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

24.10.2016 08:41

Zájemci 8. a 9. tříd se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. 43 žáků si otestovalo své znalosti z oborů biologie, chemie, matematika, fyzika a zeměpis. První tři místa obsadili: Eliška Zajíčková z 9.B, Ondra Koníček z 9.B a Honza Tížek z 9.A. Nejlepším řešitelům gratulujeme a všem žákům děkujeme za hojnou účast.

Ing. I.Meluzinová, Ing. I.Meyerová