PŘÍRODOVĚDNÉ DOPOLEDNE NA TGM

31.05.2022 15:20

V rámci spolupráce škol proběhlo na naší škole pro žáky 4. -5. ročníků přírodovědné dopoledne. Děti se na chvíli staly přírodovědci, vytvořily si vlastní chemickou zahrádku a poměřily své znalosti se svými vrstevníky z jiných škol. Na několika stanovištích plnily nejrůznější úkoly od určování rostlin a hub přes „operaci“ lidského trupu až po turnaj v pexesu. Měly také možnost pozorovat zajímavé preparáty členovců v mikroskopech. Vítězem celé soutěže se stalo družstvo ze ZŠ Komenského v Bílovci. Blahopřejeme a dětem ze ZŠ Bravantice, ZŠ Tísek i domácím žákům děkujeme za účast.

Momentky ze soutěže viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková