PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE DO CHKO POODŘÍ

15.05.2017 10:51

I letos se šesťáci vydali do terénu – cílem byla Chráněná krajinná oblast Poodří. Během naučné stezky žáci poznávali rostliny, pozorovali vodní ptactvo, obojživelníky i plazy. Měli jsme štěstí spatřit hnízdící čápy, potápku roháče, racky, labutě, lysku, poláka, různé druhy žab, a dokonce mladou užovku. Ušli jsme trasu dlouhou asi 11km, během níž žáci plnili různé úkoly - od luštění Morseovy abecedy po vyhledávání informací v mapách. Exkurze doplnila prakticky hodiny přírodopisu a všichni jsme si ji moc užili! Fotografie viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Mgr. J. Gábová