Přírodopis v praxi

03.12.2012 08:30

Během dnů otevřených dveří mohli návštěvníci zhlédnout na jednom ze stanovišť nejrůznější zajímavosti z přírodopisu. V nové učebně fyziky si vyzkoušeli, jaké jsou jejich znalosti z oblasti anatomie lidského těla, mineralogie, botaniky nebo zoologie. Pod mikroskopy viděli zvětšenou blechu, štěnici nebo klíště obecné. Mohli si prohlédnout práce žáků - herbáře, sledovat přírodopisný film, prozkoumat lidské tělo na modelu nebo obdivovat naši sbírku motýlů a minerálů. Dle ohlasů a spokojených tváří rodičů se jim toto zajímavé stanoviště velmi líbilo. Tímto bych chtěla také poděkovat žákům 6.A - Adrianě Kociánové, Karolíně Faltové, Kristýně Holaškové a Viktoru Musilovi za pomoc s organizací a práci s rodiči.

Mgr. Petra Bainarová