PŘIPRAVIT, POZOR, ODLÉTÁME

20.11.2012 13:26

Ne, nebojte se, nikam neletíme. Tento příznačný název nesl celodenní projekt pro žáky 7. tříd, který byl tematicky zaměřen na letiště a jeho provoz. Využili jsme v něm znalostí z fyziky, matematiky, výchovy k občanství, zeměpisu angličtiny a výtvarné výchovy. A co jsme tedy dělali, když jsme „nikam neletěli?“ Cestovali jsme na mapě do různých časových pásem, počítali rychlosti dopravních letadel, délky letů, překládali slovíčka do angličtiny a vysvětlovali pojmy týkající se cestování letadly. Na závěr využili žáci své fantazie při výtvarném zobrazení letadla. A co říci na závěr? I ze školních lavic lze v myšlenkách proletět celý svět.

Mgr. Gabriela Paskerová, Ing. Ivana Meyerová