PŘIJME PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA NA PRACOVNÍ POZICI VYCHOVATEL ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

17.06.2020 07:15

    Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/2,

příspěvková organizace

PŘIJME PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA NA PRACOVNÍ POZICI

VYCHOVATEL ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Požadavky na danou pozici:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
  • odborná kvalifikace pro vychovatele podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících v platném znění (poslední změna zákonem č. 379/2015 Sb. s účinností od 12. 1. 2016)
  • pedagogická praxe vychovatele školní družiny výhodou

Náplň práce, místo výkonu práce, úvazek:

  • Přímá výchovná činnost ve školní družině
  • ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28
  • Zkrácený úvazek – 0,45 /možná i kumulace s pracovní pozicí školního asistenta na 1. stupni/

Datum nástupu:

  • 01. 09. 2020

V případě zájmu o tuto pracovní pozici doložte:

  • Žádost o místo
  • Strukturovaný životopis
  • Kopii dokladů o absolvování potřebného vzdělání

(pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci uchazeč může doložit také potvrzením z MŠMT ČR – viz kvalifikace@msmt.cz)

Žádost o místo se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím doručte na tuto emailovou adresu:

ivavankova@tgmbilovec.cz

Bližší informace na tel.: 725 710 223 ředitelka školy