PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ S PANEM KUCHTOU

09.11.2016 10:09

Objevujeme se žáky příběhy z nedávné minulosti, které by neměly být zapomenuty!

Letošní téma emigrace - přiblížilo deváťákům osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů museli opustit své domovy.

Projekcí filmů a následnou besedou se žáci netradiční formou výuky seznamují s moderními československými dějinami a zároveň tak mají jedinečnou možnost setkat se s pamětníkem totalitního bezpráví. S našimi žáky beseduje již mnoho let pan Zdeněk Kuchta a my jsme velmi rády, že žáci poutavému vyprávění vzpomínek naslouchají a uvědomují si, že setkání generací pomáhá porozumění naší nedávné historie.

Pane Kuchto, děkujeme Vám!

Mgr. Eliška Richtárová, Mgr. Lenka Veličková a žáci 9. A + 9. B