Preventivní vzdělávací program

08.03.2016 20:36

V úterý dne 1. března se naši žáci zúčastnili preventivního programu zaměřeného na problematiku bezpečného chování na internetu. Program vedl pracovník Pedagogicko-psychologické poradny v Novém Jičíně pan PhDr. Pavel Letý.

Akce se konala v počítačové učebně na ZŠ TGM s písemným souhlasem zákonných zástupců. Děti se touto cestou dozvěděly, jak zabezpečit své facebookové stránky, jak se chránit před možnými agresory. Žáci v rámci vzdělávacího programu zhlédli film s touto tematikou. V následné besedě pak byly zodpovězeny jejich dotazy, bylo jim vysvětleno, jakému nebezpečí se mohou na sociální síti vystavit.

Tento preventivní program děti zaujal, byl pro ně přínosem, obohatil je o nové poznatky.

 

                                                                                                                           Mgr. Iva Bzonková