PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA 2. STUPNI

16.01.2017 10:59

Naše škola se zaměřuje zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj i komunikační dovednosti. Důkazem toho jsou preventivní programy, jejichž součástí se stali žáci 2. stupně. Realizovány byly ředitelem Poradny pro primární prevenci v Ostravě Bc. Tomášem Veličkou, se kterým naše škola navázala spolupráci. A témata? Ta byla více než aktuální. Bezpečné užívání moderních komunikačních technologií – bezpečné užívání komunikačních zařízení a internetových komunikačních aplikací s důrazem na ochranu osobních údajů, kyberšikana – v šestých, sedmých a devátých třídách. Osmáci získali cenné informace z oblasti závislosti a návykových látek, včetně alkoholu a kouření. Momentky ve fotogalerii.

Mgr. Gabriela Paskerová, metodik prevence