PREVENCE S ODBORNÍKEM

15.03.2019 12:55

Dne 8. března a 11. března zavítal na naši školu ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě Bc. Tomáš Velička. Ten byl realizátorem šesti preventivních programů na 2. stupni. Žáci sedmých tříd se zúčastnili programu zaměřeného na základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině i mimo ni či zvládání vrstevnického tlaku. Osmáci měli možnost získat podrobné informace o legálních i nelegálních drogách, platném právním řádu ČR v drogové problematice a postojích k užívání drog. Pojmy jako lidská sexualita a sexuální chování, etický rozměr lidské sexuality, právní řád ČR v sexuální problematice byly náplní preventivního programu pro žáky devátých tříd.

Mgr. Gabriela Paskerová