PŘEDNÁŠKY O DOSPÍVÁNÍ

26.01.2020 19:52

V úterý 20. ledna se žáci 6. tříd zúčastnili preventivních programů na téma dospívání. Z cyklu o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji jsem vybrala „Čas proměn“ pro dívky a „Na startu mužnosti“ pro chlapce.

Cílem programu bylo umožnit dětem lépe chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Také umožnit žákům získat ucelené vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce. Zmíněny byly také správné hygienické návyky a užití hygienických pomůcek, problémy s pletí či správná životospráva v období dospívání.

 

Mgr. Gabriela Paskerová, metodik prevence