Pracovní činnosti na konci školní roku

25.06.2021 09:24

Vyučovací předmět Člověk a svět práce nabízí při vzdělávání našich žáků několik tematických okruhů.

My jsme se zaměřili na okruh 1. práce s technickými materiály a 2. design a konstruování. Celoročně žáci pracují s různým materiálem – dřevo, kov, plasty... a také využívají množství konstruktivních činností z nabídky plošných a kostruktivních stavebnic. I když co si budeme povídat, LEGO prostě vede.

V. Wolf Kvitová, J. Šloffová – vyučující ČSP, PV