Pracovní činnosti – design a konstruování, montáž a demontáž

11.01.2022 08:54

V hodinách ČSP jsme se tentokrát zaměřili na jednotlivá odvětví předmětu Design a konstruování a Montážní a demontážní práce. V prvním zmíněném okruhu žáci pracovali s elektrickou stavebnicí Boffin a učili se orientovat v návodu uživatelské příručky Boffin. Dále žáci sestavovali elektrické obvody popsané v projektech. Práce se součástkami, které mají různé barvy a jsou označeny čísly, byla pro žáky 2. stupně atraktivní a zábavná. Při montážních a demontážních pracích jsme použili tradiční stavebnici Lego, kde žáci museli opět dodržet postup práce dle návodu. Jako poslední jsme v hodině využili stavebnici Thorn Ball Clusters ke kreativnímu sestavování 3D postaviček. Vyučující ČSP/PV