POPULARIZUJEME PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY aneb BADATELSKÝ KLUB NA ZŠ T. G. MASARYKA

12.11.2019 22:44

V letošním školním roce jsme zahájili činnost badatelského klubu, který se snaží zpopularizovat předměty, jež se věnují životu i světu kolem nás. Chceme pomocí pokusů, pozorování, fotografování, měření, pěstování rostlin a chovu bezobratlých živočichů ukázat žákům pravidla přírody, která se učí v zeměpise, přírodopise, chemii nebo fyzice.

Badatelský klub byl otevřen pro nadšence z prvního i druhého stupně a velmi mile nás překvapil velký zájem ze strany žáků. Během prvních tří měsíců jsme zvládli vyrobit terárium pro indické pakobylky, mraveniště pro mravence a v plánu je chov listonohů. Proběhl pokus s výrobou ekočističů, který měl žákům ukázat, že i jedinec může pomáhat životnímu prostředí, a zasadili jsme si pomocí brambor a medu budoucí keře růží.

Vedoucí kroužku, Mgr. Gábová a Mgr. Swaczynová, se těší na další názorné výsledky společného bádání a na výtvory všech svých poctivých badatelů.