PONOŽKOVÝ DEN VE 3. A

25.03.2019 08:22

Jednoho dne přišla do třídy Adélka, že její maminka nám posílá inspiraci na PONOŽKOVÝ DEN. Co to je? Chytrý strýček google nám pomohl a nastal den D!

Hlavním posláním ponožkového dne je obléct si na každou nožku jinou ponožku, a tím vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem. Dozvěděli jsme se, proč právě 21. března je Světový den Downova syndromu (a z něj vyplývající Ponožkový den) - zvolené datum nemá nic společného s 1. jarním dnem, ale bylo stanoveno proto, že Downův syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu. Downův syndrom je vrozená vada, se kterou se ročně v ČR narodí průměrně 50 dětí. „Downíky“ poznáme na první pohled - prozradí je menší podsaditá postava, zešikmené oči, kulatá hlava s plochým obličejem, široké ruce s krátkými prsty… Krom typického vzhledu způsobuje onemocnění pomalejší mentální vývoj (mentální retardaci), pro který je nejstěžejnější začlenění do společnosti. Právě proto si lidé po celém světě v tento den poruchu připomínají a nosí každou ponožku jinou. Ponožky byly jako symbol zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s DS od těch zdravých.

Teď už to víte i vy a příští rok 21. 3. můžete v různých ponožkách vyrazit také.

Mgr. H. Opálková a žáci 3. A.