"Pohled do jiného a přece stejného světa"

14.04.2016 18:15

Pozvánka_na_auti_výstavu_konečná.pdf (433373)

"Pohled do jiného světa a přece stejného" je název výtvarné soutěže pro žáky s poruchou autistického spektra, které se zúčastnili dva žáci

našeho pracoviště ZŠW. Do tohoto 7.ročníku mezinárodní výstavy výtvarných prací osob s PAS se zapojilo celkem 15 škol a organizací,

zasláno bylo 145 prací. Odborná porota výstavy měla za úkol vybrat 15 TOP obrázků.

Jardovi Maňáskovi ze 7.ročníku ZŠW jsme do vyhlášené soutěže zaslali výkresy s rozmanitou technikou vlastní kresby. Ve škále jeho obrázků

vytvořených např. počítačovou technikou, kresebnou technikou práce s jednoduchou linií či portrétování známých českých osobností, byl pořadateli

soutěže vybrán do skupiny TOP 15 obrázek s názvem "KRAJINA".

Ta detailně systémem spletitých čárových linií vystihovala Jardovu představu zimní krajiny, ve které se cítí dobře, která zobrazuje jeho vnímání

okolního světa.

Jardovy výtvarné práce bychom rádi také pro naši bíloveckou veřejnost prezentovali v měsíci červnu v prostorách MONAMI, kde velmi ochotně

vyšli vstříc našemu nápadu. O plánované výstavě obrázků našeho žáka vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek ZŠ Wolkerova.

                                           Mgr. V. Wolf Kvitová