Podzim ve škole

22.10.2012 10:46

Dne 1.listopadu proběhne na I. stupni naší základní školy projektový den Podzim ve škole. Podzim ve své barevnosti a různorodosti bude všude kolem nás. Zazní písničky o vlaštovkách a jablíčkách, v rukou dětí ožijí dýně, na chodbách zavoní podzimní ovoce, ve třídách budou poletovat draci z listí. . Tento projekt by měl posilovat dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli.  Pozvány  budou také děti  z mateřské školy Wolkerova, které budou společně s dětmi naší školy tvořit podzimní výrobky, zpívat písničky a také se naučí podzimní básničku. Věříme, že na podzimní  dopoledne strávené na naší škole budou děti dlouho a rády vzpomínat.