Podzim v přírodě - projektový den

25.10.2017 21:00

Naše třída měla v úterý 24. 10. projektový den. Jmenoval se Podzim v přírodě. Nejdříve jsme si o něm povídali. Potom své poznatky využili ve výtvarných činnostech, kde jsme podzim různými výtvarnými technikami kreslili. Taky jsme se vydali pozorovat podzimní přírodu a zjišťovali, jaké v ní probíhají změny. Své pozorování jsme se snažili i zapsat.

Den se nám všem líbil.

                                                                                                      Žáci II.D