PODĚKOVÁNÍ PANÍ HANCE HAVRÁNKOVÉ

06.11.2012 09:15

Udělat maličkostí radost - na to se v dnešní době často zapomíná. Na výtvarných kurzech v OPTYSu v Bílovci se to však daří p. Haně Havránkové tím nejlepším způsobem.

V příjemném prostřední se pod jejíma rukama právě z úplně obyčejných věcí stanou maličká umělecká díla, která nás ispirují pro výtvarnou práci s našimi žáky, seznamují nás s novými metodami a materiály. Chtěla bych touto cestou p. Havránkové poděkovat a za všechny vyučující VV se těšit na další spolupráci.

Mgr. Andrea Pilichová

Štítky:

|