Po stopách Jana Amose Komenského

29.11.2012 15:58

Jaký byl Jan Amos Komenský cestovatel zjistili žáci 8. ročníku. Na projektový den se připravovali již ve výuce, nejprve si řekli důležité informace o reformátorovi školství v Evropě, posléze byli seznámeni s díly tohoto významného člověka a v neposlední řadě si poznačili, které kouty Evropy didaktik navštívil. Projektový den však spočíval ve „stopování“ Jana Amose. Žáci dostali mapy, do kterých museli zaznačit města, která Komenský navštívil, a poté je postupně spojovali. Jakmile byly mapy hotovy, naskočili žáci do autobusu a vydali se do muzea Jana Amose Komenského ve Fulneku, kde si mohli ověřit, zda jim ve výuce paní učitelka říkala o Komenském pravdu. Poté se mohli žáci pokochat starodávnými knihami a světnicí, která byla uzpůsobena tak, že navodila tu správnou atmosféru. Co však žáky překvapilo nejvíce byly citáty a moudrosti, které se používají dodnes. A když už jsme byli ve Fulneku a zbyla nám trocha času, navštívili jsme kapucínský klášter s místem pozitivní energie. Někteří žáci se skutečně na zpáteční cestě velice pozitivně naladili, ale nevíme, zda to bylo „nabitím“ nebo radostí, že už jedou domů.

    Mgr. Barbora Baránková a Lukáš Kubíček