PLANETÁRIUM OSTRAVA

25.03.2019 08:19

V pondělí 18. března jely třídy 5. A a 5. B do planetária v Ostravě. Po příjezdu jsme šli do kinosálu, kde se promítala noční obloha a vyslechli jsme poutavé vyprávění o hvězdách a galaxiích. Pak jsme zhlédli minifilm o cestě kolem oběžné dráhy a dozvěděli se spoustu informací o jednotlivých planetách Sluneční soustavy. Po promítání jsme měli exkurzi o vesmíru a mohli jsme si vyzkoušet různé přístroje. Podívali jsme se na polární záři, jak se vytváří vlna tsunami, sledovali vznik tornáda, viděli jsme kus meteoritu a bloudili jsme v zrcadlovém bludišti. Všem se to moc líbilo.

Za děti 5. ročníků Zuzana Šelongová a Jana Sasínová

Akce byla hrazena z projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání města Bílovce. Tímto velmi děkujeme

Mgr. Marcela Jarošová a Mgr. Hana Opálková