PĚVECKÝ SBOR KOŤATA V KAPLI

31.10.2016 11:34

Členky pěveckého sboru Koťata obohatily zpěvem a slovem sobotní říjnový obřad v kapli svaté Barbory, který je věnován bíloveckým jubilantům. Potlesk všech přítomných nás přesvědčil o tom, že se vystoupení líbilo a  moc povedlo.

Děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Pilichová