PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

12.11.2018 09:33

Slavnostní pasování na čtenáře se letos uskutečnilo v městské knihovně, kde se ho ujala paní spisovatelka Lenka Rožnovská. Všichni žáci 2. A byli PASOVÁNI NA ČTENÁŘE, dostali svou první průkazku do knihovny a drobné dárky.

Všem novým čtenářům přejeme hodně radosti při čtení.

Mgr. Šárka Podpinková