OZDRAVNÝ POBYT aneb „ZA POKLADEM ZBOJNÍKA ONDRÁŠE“

23.10.2018 06:44

Žáci 1. stupně v počtu 54 dětí se ve dnech od 8. října do 19. října 2018 zúčastnili ozdravného pobytu v hotelu Mesit v obci Horní Bečva. Cílem ozdravného pobytu byla prevence respiračních onemocnění u dětí. Náplní ozdravného pobytu byly vycházky, návštěvy plaveckého bazénu a sportovní aktivity přiměřené věku a zdravotnímu stavu dětí. Po celou dobu pobytu probíhala etapová hra „Za pokladem zbojníka Ondráše“. Cílem hry bylo naučit děti zábavnou a soutěživou formou soběstačnosti, vybudovat vztah k přírodě a k sobě samým, uvědomit si základní lidské hodnoty, že skutečné bohatství neleží v penězích, ale v tom, jaký člověk ve skutečnosti je.

Ozdravný pobyt se vydařil na výbornou. Počasí nám přálo a všechny děti byly spokojené a šťastné.

Pedagogický doprovod: Irena Bilíková, Hana Odvářková, Marcela Jarošová, Patricie Gojová, Lenka Tomsová, Martin Pavlásek, Tomáš Masný.

Na financování ozdravného pobytu se podíleli: Moravskoslezský kraj ve výši 49,9 % uznatelných nákladů a rodiče žáků.

Fotogalerie

Mgr. Irena Bilíková