Otázky o AIDS v číslech

07.12.2012 08:17

Vytvořit dotazník týkající se problematiky AIDS, vyhodnotit a následně statisticky zpracovat - tak to byl úkol pro žáky 9. A, kteří ho dne 3. 12. v rámci projektového dne zvládli na jedničku. Preventivní aktivita měla žákům 2. stupně co nejvíce přiblížit tuto zákeřnou nemoc a uvést tak naše "deváťáky" do role statistiků. Tvořit kruhové a sloupcové diagramy byl jejich hlavní úkol, při kterém využili nabyté znalosti z matematiky (procenta, úhel, měřítko, ... ). A jak to tedy dopadlo? Dotazník vyplnilo celkem 110 žáků, z toho 53 chlapců a 50 dívek, 7 žáků pohlaví neuvedlo. Nejčastější počet dosažených bodů z 12 byl 9, dívky nejčastěji dosáhly 8 bodů a chlapci 9 bodů. Nejvíce špatných odpovědí bylo u otázky, která zní:„Za jak dlouho, po své nákaze, mohu nakazit někoho dalšího?" Doufáme, že díky naší anketě našli žáci odpovědi i na další otázky, které neuměli zodpovědět.

Za PK matematiky Mgr. Gabriela Paskerová