ORGANIZAČNÍ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ

29.09.2015 14:30


MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI ŠKOLY,

RÁDI BYCHOM VÁS UPOZORNILI NA ORGANIZAČNÍ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A PŘESTÁVEK VE ŠKOLNÍM ŘÁDU, JEJICH STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ PEDAGOGY,  ŽÁKY I PROVOZNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.


Z DŮVODU BEZPEČNOSTNÍCH A PEDAGOGICKÝCH NEMŮŽEME VE STANOVENÉM ČASE VYUČOVÁNÍ AKCEPTOVAT NARUŠOVÁNÍ VÝUKY ZEJMÉNA NEPLÁNOVANÝMI POHOVORY  S RODIČI.

POHOVORY S TŘÍDNÍMI UČITELI A JINÝMI PEDAOGOGY JSOU UMOŽNĚNY V DOBĚ  PO VYUČOVÁNÍ, NEJLÉPE V ČASE PŘEDEM DOHODNUTÉM.

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉHO PORADCE – VEDOUCÍHO

UČITELE  PRACOVIŠTĚ WOLKEROVA 911:


STŘEDA 12:00 – 13:30 HODIN

INDIVIDUÁLNĚ DLE DOMLUVY (tel., e-mail)

Tel.:  727  939 233

Email: wolfkvitova.tgm@outlook.cz


Děkujeme za pochopení.


Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová
Vedoucí učitelka – výchovný poradce