OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

15.02.2022 19:52

Zájemci z 8. a 9. ročníku se zapojili do soutěže z českého jazyka, která porovnává úroveň jazykového a slohového projevu. Ve dvou částech olympiády (gramatické a slohové) si účastníci vyzkoušeli pracovat s českým jazykem jinak, než jsou zvyklí v běžných hodinách. Ve školním kole se utkalo 16 soutěžících a nejlepšího výsledku dosáhly Anděla Seklová (8. B) a Tereza Majtánová (8. B), které postupují do okresního kola. Děkujeme všem soutěžícím za účast, blahopřejeme vítězům a přejeme mnoho štěstí v dalším kole.                                                                       

Za vyučující ČJ Mgr. A. Pilichová