OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

11.12.2017 11:51

Každoročně se zájemci z 8. a 9. ročníků účastní školního kola Olympiády v českém jazyce. Prokazují „češtinářský um a znalosti“ jak v části mluvnické, tak i v části slohové. Letos se účastnilo 26 žáků. V okresním kole nás budou reprezentovat dvě žákyně, které dosáhly nejlepšího výsledku - Natálie Šalamonová (9. A) a Vilma Bzonková (9. B).

Na druhém místě se umístila Vendula Čížková (9. B). Třetí příčku obsadila Petra Vajdová (8. B).

Vítězům blahopřejeme, ostatním žákům děkujeme za účast.

Vyučující českého jazyka