OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM A ČESKÉM JAZYCE

22.02.2013 10:14

    Dne 14. 2. 2013 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže z angličtiny v Novém Jičíně. V této soutěži reprezentovali naši školu 2 žáci: Hynek Řeháček ze 6. A a Dominik Krayzel z 9. A. Ve velmi silně obsazených kategoriích (téměř 30 soutěžících) dosáhli naši žáci vynikajících úspěchů.
V mladší kategorii 6. - 7. ročníků se umístil na 14. místě H. Řeháček. Ve st. kategorii 8. - 9. ročníků se umístil na 9. místě Dominik Krayzel.                        

    Ani v českém jazyce nezůstáváme pozadu a tak se vybraní zástupci naší školy zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce. Z 64 soutěžících se Dominik Krayzel umístil na 20. - 24. místě a Kamila Šenková na 25. - 30. místě.

 

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy!!!

        Mgr. Zdena Mendlová a Barbora Baránková