OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

21.01.2019 12:38

V letošním školním roce jsme se zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády, to proběhlo ve středu 16. ledna v SVČ Fokus Nový Jičín. Jako téma bylo vybráno cestování, poutě a dopravní prostředky. I přes velkou konkurenci (49 účastníků) z okolních škol jsme se dokázali umístit na krásném 20. místě, které vybojoval Michal Sasín z 8. B. Postup do krajského kola mu unikl o pouhé 3 body. Věříme, že v příštím ročníku, o rok starší, dopadneme ještě lépe.

Mgr. Jana Swaczynová