Odpolední beseda VP se žáky 8.ročníku

09.03.2016 20:23

Žáci 8. ročníku projevili zájem zůstat 9.3. v odpoledním čase ve škole. Jejich aktivita byla motivována snahou zorientovat se v nabídce učebních oborů kategorie E poskytující nižší střední vzdělání s výučním listem. Společně s výchovným poradcem našeho pracoviště ZŠW byli instruováni k praktickému vyhledávání informací na PC, seznámili se s potřebnými webovými stránkami a odkazy k volbě povolání. Z další nabídky si zvolili konkrétní testy k profesní orientaci a případné volbě povolání, vyzkoušeli si osobnostní test barev i test preference povolání. Průvodce světem povolání jim umožnil otestovat své dovednosti a zájmy, výsledkem dotazníku byla nabídnutá povolání s požadavky na jejich kvalifikaci. Žáci vyjádřili spokojenost nad takovým využitím odpoledního času, já jim děkuji za příjemně strávené odpoledne.

                                              V. Wolf Kvitová - výchovný poradce školy