O zlatou notičku města Bílovce

05.11.2015 17:57

Ve 3. ročníku pěvecké soutěže „ O zlatou notičku města Bílovec“ reprezentoval ZŠ TGM – Wolkerova také žák 8. ročníku, Jiří Žiga.

Se svými písněmi Ej, padá, padá rosička a Co je to láska se sice v oceňovaných příčkách neumístil, ale za jeho výkon, odvahu i snahu mu všichni děkujeme. Poděkování patří rovněž organizátorům soutěže, pěveckým soutěžícím i všem ostatním, kteří přišli tuto akci podpořit. Velmi dobrá pěvecká úroveň a společné setkání těch, kteří mají rádi hudbu, tak dává této školní akci vysoký kulturní význam. 

V.Wolf Kvitová