O zlatou Notičku města Bílovce

29.11.2018 19:05

Letošní ročník pevěcké soutěže "O zlatou Notičku města Bílovce" s tematikou českých písní reprezentovali za ZŠ Wolkerova dva žáci.

Martin Horváth (3.r.) s lidovou písní Na tý louce zelený a Martin Kováč (2.r.) s písní Ach synku.

Poděkování patří oběma žákům, kteří překonali nervozitu a vystoupili na veřejnosti ve velkém sále DK.

Odměnou jim byl potlesk posluchačů i sladká odměna ze školy.

 

Vladimíra Wolf Kvitová

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec