O nej velikonoční kraslici

06.04.2018 09:34

Velikonoce se nesou ve znamení zdobení kraslic a u nás na škole jsou každoročně spojeny s matematickou soutěží O nej velikonoční kraslici. Každý žák druhého stupně postupně počítá a barví zadané příklady a přitom se hraje i o čas. Vítězové každého ročníku jsou ti, kteří spočítají v co nejkratším čase co nejvíce příkladů.

A jak to letos dopadlo?

6. ročník

1. místo Patrik Pavlík 6. A

2. místo Alena Hořínková 6. A

3. místo Filip Pracný 6. A

7. ročník

1. místo Michal Sasín 7. B

2. Místo Ondřej Maňuch 7. B

3. místo Ondřej Grygarčík 7. A

8. ročník

1. místo Šimon Juchelka 8. A

2. místo Andrea Blahetová 8. B

3. místo Tereza Steinová 8. A

9. ročník

1. místo Gabriela Beranová 9. A

2. místo Daniela Paskerová 9. B

3. místo Denisa Šenková 9. A

Vyučující matematiky