Nové Dvory – větrný mlýn

15.06.2022 13:52

V pátek 10. 6. 2022 jsme se vydali na komentovanou prohlídku dřevěného větrného mlýna německého typu v Nových Dvorech. Počasí z počátku dne nebylo příliš příznivé, ale naše nadšení a nálada ano. Vytáhli jsme z batohů pláštěnky a deštníky, a vyrazili jsme ze Staré Vsi k této technické památce, poslední svého druhu, která se dochovala na Bílovecku. Během cesty jsme pozorovali přírodu, vychutnávali si lehkou fyzickou aktivitu v podobě pěší turistiky a vesele se bavili. U mlýna nás čekal pan mlynář, který nás informoval o konstrukci a chodu mlýna, jeho historii a sdělil nám spoustu dalších zajímavostí. Věděli jste například, že technické vybavení mlýna se dochovalo do dnešních dnů a je stále funkční? Že větrné kolo má průměr 16 metrů?  A že mlynáři se věnovali černé magii a byli tak trochu „obšourníci“?  A co je takhle mlynářské desatero?

Na závěr prohlídky si žáci zkusili těžkou práci s mlýnským kamenem a nechyběla ochutnávka výborného kváskového chleba. Před odjezdem jsme měli čas na svačiny od maminek a malou procházku okolím. Všem se mimoškolní akce líbila. Děkujeme muzeu města Bílovec za zprostředkování prohlídky a panu mlynáři za nové informace a milý přístup. L. Výtisková, vyučující