Nová opatření na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. října 2020

13.10.2020 14:20

NOVÁ OPATŘENÍ na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. října 2020

 

Mateřské školy

 • Nic se nemění, zůstávají v provozu podle dosavadního režimu.

 

Základní školy

 • S účinností od 14. října 2020 se u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.
   
 • Tedy od 14. října do 23. října přechází 1. i 2. stupeň základní školy na povinnou distanční výuku.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou žáci doma, mají prázdniny a neprobíhá distanční výuka (obědy jsou všem strávníkům automaticky odhlášeny)!!!

Podrobné informace k distanční výuce žáků

 • Distanční výuka je pro žáky povinná pro všechny žáky. Případnou absenci je rodič povinen řádně omluvit dle školního řádu.
 • Distanční výuka bude probíhat s jednotlivými vyučujícími v předem oznámených časech.
 • Výuka žáků 2. stupně bude probíhat přednostně v MS TEAMS.
 • Žáci jsou povinní sledovat své skupiny v MS TEAMS a reagovat na aktuální sdělení vyučujících.
 • Při výskytu problému s distanční výukou musí žák tuto skutečnost ihned oznámit vyučujícímu.
 • V době distanční výuky se tato výuka neřídí rozvrhem zobrazeným ve školeonline.

 

Informace ke školnímu stravování

 • Z důvodu průběhu distanční výuky budou všem žákům v době této výuky, tedy od 14. 10. do 23. 10. 2020, odhlášeny obědy.
 • Vzhledem k mimořádné situaci a náročnosti zajistit obědy žákům na distanční výuce z důvodu dodržení striktních hygienických opatření prosíme, abyste toto zvážili a jeli to možné, zajistili žákům stravování sami.
 • Pokud budete mít i přesto zájem v této době o školní obědy, bude nutno na požadované dny stravu opět přihlásit a to nejpozději do čtvrtku 11 hodin. Žáci budou mít možnost oběda od pátku 16. 10. Abychom zamezili absenci žáků na distanční výuce, budou se obědy pro žáky 2. stupně vydávat nejdříve od 13:00, pro žáky 1. stupně od 11:30.
  Podle počtu přihlášených strávníků mohou být časy výdeje oběda upraveny.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Děkujeme za pochopení.