NETRADIČNÍ ZAKONČENÍ ROKU - NÁVŠTĚVA ŠAOLINSKÝCH MISTRŮ

09.01.2013 09:17
Poslední školní den v roce 2012 byl na ZŠ TGM Bílovec velmi netradiční. Školu  poctili návštěvou dva mistři Shaolinu -  mistr Shi heng yi, který představuje 35.generaci Šaolinu, a jeho asistent věnující se  tréninku všech forem shaolinského učení. Pro zájemce ze 7. až 9. tříd připravili neobvyklý zážitek.  Žáci nejprve zhlédli úvodní krátký film o místě, ze kterého hosté pochází. Poté si sami vyzkoušeli, jak takový trénink vypadá - pod vedením těchto zkušených mistrů a za jemného doprovodu šaolinské hudby absolvovali rozcvičku, protáhli tělo cvičením Tai chi, naučili se krátkou sestavu dětského Kung- fu  a zažili uvolnění a koncentraci při cvičení Qi Gong (čínské léčebné dechové a koncentrační cvičení).
Úžasná a všemi vnímaná atmosféra, která prostoupila tělocvičnu již s příchodem obou mistrů, umocňovala celý průběh cvičení. Exibiční vystoupení samotných cvičitelů bylo pro všechny velkým zážitkem. V závěru se žáci dověděli mnohé o  shaolinském způsobu života a sami hostům anglicky kladli dotazy. Nechybělo ani focení na památku. Milí hosté pozdravili i nejmladší děti ve školní družině a prohlédli si školu.
Při krátkém posezení s paní ředitelkou sám mistr Shi Heng Yi podotkl:,,Kdybych alespoň jednoho z žáků přivedl k aktivnímu způsobu života - jakémukoli cvičení, které by vyměnil za čas strávený u počítače či před televizí, je to pro mne velká odměna."
Video z akce se připravuje.
 
Mgr. Andrea Pilichová