NÁVŠTĚVA SVĚTA TECHNIKY

15.11.2019 18:22

Dne 13.11.2019 navštívili naši deváťáci Svět techniky, kde absolvovali dva výukové programy v rámci projektu MAP 2. První vzdělávací program Železo-mistr proměny žákům přiblížil proces výroby a zpracování železa. Žáci měli možnost vyzkoušet si odpichový oblek, prozkoumat železnou rudu a zahrát si hru na badatele v Oáze železa. Ve vzdělávacím programu Roboti v našem životě si žáci rozšířili své znalosti v oblasti robotiky a programování. V praktické části čekala žáky stavba svého vlastního robota a jeho naprogramování. A závěr? Roboti jsou všude kolem nás, mnohdy ani netušíme, co vše dělají a jak nám ulehčují život.

Ing. I. Meluzinová a Ing. I. Meyerová

 

Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.