NÁVŠTĚVA SVĚTA TECHNIKY V OSTRAVĚ – 5. A

29.11.2019 12:16

Dne 26. listopadu navštívili páťáci Svět techniky v Ostravě. V rámci interaktivního programu „Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať“ si žáci zahráli na lékaře v laboratoři. V simulované krvi měli spočítat červené, bílé krvinky a krevní destičky a podle toho určit diagnózu pacienta. Zahráli si na červené krvinky a v mikroskopu si prohlédli vzorky krve člověka a žáby. Druhý interaktivní program „Neživá voda“ žáky seznámil s nejznámější a nejrozšířenější tekutinou na planetě Zemi. V laboratoři prohlédli kapku vody pod mikroskopem a zjišťovali, jaké vlastnosti má voda a co všechno dokáže. Vlastním zkoumáním formou experimentů pozorovali procesy jako je např. tání, vypařování, kondenzace.

Výukové programy byly hrazeny z MAP II ORP Bílovec.

 

Mgr. I. Bilíková

 

Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.