Návštěva mateřských škol a školáků z okolí Bílovce

07.12.2012 13:54

V pátek 30. listopadu bylo od rána v naší škole mnohem větší hemžení než jindy. Děti a paní učitelky mateřských i základních škol Bílovce a okolí využily možnosti navštívit v rámci Dne otevřených dveří třídy, kde se učí jejich kamarádi. Budoucí školáci z MŠ Zahradní si vyzkoušeli, jaké je to sedět v opravdové lavici a obdivovali , jak hezké andělíčky umí vyrábět prvňáčci. Děti z MŠ Wolkerova si zazpívaly s našimi třeťáky a vytvořily spoustu rybiček. Školákům z Bravantic se líbila počítačová učebna, kde si mohli spolu s našimi druháčky procvičovat matematiku. A soutěže v tělocvičně taky nebyly k zahození. Pro děti z Lubojat připravili čtvrťáci kvíz z českého jazyka.

Mgr. Ivana Řeháčková