NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - 6. A, 7. A, 7. B

31.10.2016 11:38

Poslední den před podzimními prázdninami navštívily 6. A a obě sedmé třídy bíloveckou knihovnu v rámci projektu Na slovíčko s knihou. Pan knihovník T. Ocásek, se kterým již několik let na tomto projektu spolupracujeme, připravil pro žáky "velkou hromadu" zajímavých knížek, které doplňují tematicky naše čítanky. Žáci mají knihu nejen přečíst, ale také zajímavě odprezentovat referát před třídou, o knize pak se spolužáky diskutovat a také zaznamenat dojmy z četby do kulturního deníku.

Děkuji p. T. Ocáskovi za spolupráci a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Andrea Pilichová