Návrat žáků 2. stupně od 10. 5. 2021

05.05.2021 14:33

Na základě a jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno rozhodnutí, které upravuje výuku na 2. stupni ZŠ.

Od 10. 5. 2021 bude probíhat výuka na 2. stupni ZŠ rotačním způsobem (polovina tříd prezenční a druhá polovina distanční výuka).
 
Od 10. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka těchto tříd:
6.A; 7.A; 7.B; 8.A
 
 
Od 17. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka těchto tříd:
6.B; 8.B; 9.A; 9.B
 

Třídy, které nemají prezenční výuku, mají automaticky povinnou distanční výuku.

 

Testování žáků bude povinné 2x týdně (pondělí, čtrvtek) anitgeními testy. Testování bude probíhat ve třídě vždy 1. vyučovací hodinu (pondělí a čtvrtek)
Video k testování zde

 

Stravování
Žáci prezenční výuky, kteří platí obědy inkasem, budou mít automaticky přihlášeny obědy. Pokud oběd nebudete chtít odebírat, je nutno oběd odhlásit.
Rodiče žáků, kteří platí obědy hotově, budou kontaktováni paní sekretářkou.
 

Dále platí povinnost nosit ve všech prostorách školy i během výuky ochranu dýchacích cest (chirurgickou masku nebo prostředek vyšší třídy ochrany).