Naše žákyně školního roku 2021/2022

09.06.2022 08:09

Tereza Stanovská

Pro letošní rok jsme jednohlasně zvolili žákyni roku Terezu Stanovskou. Pročpak vlastně? Pro její setrvalý optimismus, klidnou povahu, povzbudivý úsměv, zodpovědnost a schopnost spolupracovat, pro její učební motivaci a samostatnost, kterou vzhledem k individuálním vzdělávacím možnostem maximálně má a projevuje. V kolektivu spolužáků je oceňována pro svou přátelskost a laskavost, dokáže s každým mile komunikovat a každému ráda pomůže.

S radostí se aktivně zúčastňovala vyhlášených výtvarných soutěží, např. „Kamínky pro město Bílovec“, „ Jste to, co jíte.“, a za svůj výtvarný projev byla také oceněna. Mezi její koníčky patří vycházky do přírody, hraní společenských her, poslech oblíbené hudby. Tereza byla přijata k dalšímu studiu na odborném učilišti v Novém Jičíně oboru zahradnické práce. Terezce přejeme v běhu života po základní škole hodně osobního štěstí, zdraví a studijních úspěchů. Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Wolkerova

 

Ocenění zvolených žáků pro školní rok 2021/2022 se konalo ve středu 8. 6. 2022 v kapli sv. Barbory. Kolektiv pedagogů ZŠW zvolil žákyni 9. r. Terezu Stanovskou. Ocenění města Bílovce patřilo také vybraným studentům z Gymnázia Mikuláše Koperníka, ZUŠ, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Komenského a městkého DDM. Slavnostní udílení bylo velmi dojemné nejen pro rodiče všech oceněných, ale i pro kantory svých šikovných žáků. Při úvodním projevu paní starostky jsme se mohli zamyslet nad důležitostí vzdělávání a nad naší budoucností, kde přítomnost dětí hraje nemalou roli. Následovalo kulturní vystoupení, které doplnilo příjemnou atmosféru uvnitř kapličky. Samotné předání diplomu, upomínkových předmětů a dárku bylo přítomným žákem zaznamenáno podpisem do pamětní knihy. Nálada v kapličče byla uvolněná, radostná a pro mne motivující pro další činnosti ve své pedagogické praxi. L. Výtisková

PS: Na jedné fotografii je Terezka s pyšnou maminkou, které patří dík za výchovu své dcery a celkovou péči o ni. VWK